Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

PUIG.sk
PUIG.sk
HS moto racing s.r.o.
Nový svet 30
Banská Bystrica
974 01
IČO: 44511345
DIČ: 2022716905
IČ DPH: SK2022716905


Kontakty
Tel.: +421 917 465 423

Skype: hsmotoracing1
Bankové spojenie
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK22 7500 0000 0040 1102 9675
BIC: CEKOSKBX
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica
Tel.: 048/412 49 69, 415 18 71
Fax: 048/412 46 93
e-mail:bb@soi.sk

Kontaktný formulár