Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

PUIG.sk
PUIG.sk
High Speed moto racing s.r.o.
Zámocká 8
Bratislava – Staré Mesto
811 01
IČO: 52 526 801
DIČ: 2121068785
IČ DPH: SK2121068785


Kontakty
Tel.: +421 915 864 458

Skype: hsmotoracing1
Bankové spojenie
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK71 7500 0000 0040 2745 1475
BIC: CEKOSKBX
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
Tel.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
Fax: 02/58 27 21 70

Kontaktný formulár

Google reCAPTCHA