Obchodní podmínky


Obchodní podmínky pro koncové odběratele

1.Všeobecná ustanovení

Všeobecní podmínky prodeje (dále jen "všeobecní podmínky") stanovují zmluvní vztahy mezi každým uživatelem stránek puig.sk ( dále jen "uživatel" nebo "Vy") a společností HS moto racing s.r.o. se sídlem: Nový svet 30, 974 01 Banská Bystrica. (Dále jen HS moto racing)

Tito všeobecní podmínky jsou jediné platné a nahrazují všechna ostatní podmínky kromě předběžné výslovní a písemné dohody. HS moto racing může dočasně změnit některé opatření ve všeobecních podmínkách. Z tohoto důvodu je nutné pročíst si stanovené všeobecní podmínky při každé Vaší návštevě našich stránek . Tito podmínky jsou platné od chvíle jejich uvedení na stránky a nevztahují se na smlouvy uzavřené před tímto momentem.

Každý nákup na našich stránkách spadá pod všeobecní podmínky, které jsou platné v daném čase. Upozorňujeme Vás, že potvrzením Vaší objednávky bezpodmínečně přijímate všeobecní podmínky s kterými jste sa dříve oboznámili.

Vstupem na naše stránky se zavazujete dodržovat naše všeobecní podmínky prodeje a užívání.

2. Průběh objednávky

V momentu jak obdržíme Vaší objednávku budete informován e-mailem. Koupní smlouva na  základě které je realizován prodej zboží prodávajícího kupujícímu, vzniká na základě závazního potvrzení objednávky. Závaznou se stává objednávka po e-mailem, případně telefonickém potvrzení, po předešlém odeslání elektronické objednávky kupujícím, a po přijatí platby na náš účet v případě platby převodem (PAYPAL) -potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné potvrzení objednávky. Kontakt nutný k potvrzení objednávky vykonává zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (aneb její část) je považováná za závaznou pro obě strany pokuď nedůjde k porušení podmínek dohodnutých v čase potvrzení. Za podstatné podmínky se považují hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a její počet), cena za zboží a přepravu, spůsob a termin dodání.

3. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závázným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jenom v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu hlavně v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka zaobstarat nebo v případě, že v souvislostí se zajištením zboží došlo už k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek múže být do výšky až 80% z celkové ceny zboží. Objednávku můžete stornovat e-mailem nebo telefonicky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.
 • zboží se už nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazním spůsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude okamžitě kontaktovat kupujúcího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil už část nebo celou sumu koupní ceny, bude mu tato částka převedena zpětně na jeho účet nebo adresu v lhůtě 5-ti kalendárních dnů.

4. Ceny

Prodejní ceny na stránkách jsou uvedeny v meně EURO a Česká koruna včetně DPH, bez poplatků za přepravu.
Náklady na přepravu se uživateli automaticky vypočítají při potvrzení zboží do košíku. Odesláním objednávky do nášho systému uživatel potvrzuje, že souhlasí s cenou za doručení.

5. Slevy

Při nákupu lze uplatnit jen jednu formu slevy. Slevu není možné kombinovat s jinou slevou.

6. Dostupnost zboží

Vaší objednávku vyřizujeme v rámci dostupnosti našich výrobků na skladě. Při každém zboží je uvedena dostupnost: skladem, případně dodací lhůta. V případě, že některý z objednaných výrobků není k dispozici na skladě, zavazujeme se, že Vás budeme informovat e-mailem do 24 hodin od datumu objednávky, aby jsme Vám oznámili lhůtu, v které bude možné zboží dodat, nebo Vám nabídneme náhradu za objednané zboží.

7. Doručení

Vaše objednávka bude doručena na adresu, kterou jste uvedli jako místo dodání: na Vaší adresu uvedenou při registraci. Poplatek za doručení závisí od vybraného výrobku. Děláme vše proto, aby jsme dodrželi dodací lhůty uvedené na svích stránkách. Neneseme však zodpovědnost za důsledky spůsobené opožděným doručením nebo strátou zásilky zaviněných přepravcem nebo nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou, která spadá pod případ zásahu vyšší moci.

V případě neobdržení zásilky ve stanovené lhůtě je zahájeno šetření na straně přepravce, které může trvat několik dní. Počas této lhůty není možné uskutočnit žádnou peněžní náhradu, nebo zásilku opětovně zaslat. Při obdržení Vaší objědnávky si musíte ověřit, zda výrobky zodpovědají Vaší objednávce a zda jsou nepoškozeny. V případě nesrovnalostí uveďte každou nesrovnalost na dodací lístek ve formě ručne psaných výhrad s Vašim podpisem a zboží nepřebírejte. Vrácené výrobky můžou být přijaté jen pokuď jsou v původním stavu, zejména co se týče původního obalu, příslušenství a návodů.

V případě, že se potvrdí dodání neodpovídající objědnávky, uživatel si bude moci vybrat mezi opravou nebo nahrazením výrobku kromě případu pokuď je jedna z možností neporovnatelně nákladnější než druhá možnost. Je možné, že Vás požádáme o doplňující informace aby jsme mohli Váš nákup potvrdit.

Z těchto důvodů, a aby sa předešlo jakémukoliv zpoždění, Vás žádáme aby jste v momentu Vaší objědnávky skontrolovali aktuálnost:
 

 • Vaší placené nebo profesní e-mailové adresy
 • Telefonní číslo (domů nebo do práce) na kterém jste k zastižení počas dne.

8. Podmínky storna - Vaše spokojenost nebo vrácení peněz

Jestli výrobek nesplní Vaše očakávání, máte možnost nám tento výrobek vrátit v lhůtě 14 pracovních dnů. Od koupní smlouvy máte právo odstoupit bez jakékoliv srážky, kromně nákladů na přepravu (neplatí v případě nákupu zboží "na objednávku" podle bodu 3). V této lhůtě nám můžete výrobek zaslat zpátky na vlastní náklady, spolu s fakturou a vrácená suma za zboží bude poukázána bankovým převodem na účet zákazníka.

Zboží nám prosím zašlete doporučeně a zboží u přepravce pojistěte na koupní cenu výrobku. Je to potřebné z důvodu možné krádeže nebo stráty tohoto zboží vinou přepravce. Návrat výrobku je na vlastní náklady zákazníka.

Přijaté budou jen výrobky v původním stavu a kompletné (s obalem, příslušenstvím, návodmi...), v bezchybném stavu. Žádný nekompletní, zničený, poškozený nebo zašpinený výrobek nebude přijat.

V případě vrácení peněz je vrácena suma zpátky na bankovní účet zákazníka.

9. Záruka, reklamace a servis

Všechny výrobky na našich stránkách mají:
 

 • zákonem stanovenou záruční lhůtu
 • zákonem stanovenou lhůtu na skryté závady
 • záruční lhůtu od výrobců, délka a rozsah které závisí od výrobků a značek

  Náklady na dopravu výrobku(ů) hradí uživatel. Jestli se na vrácený(é) výrobek(ky) vztahuje záruka, všechny poplatky spojené s návratem zákazníkovi přeplatíme. Každý reklamovaný výrobek nám musíte zaslat zpátky poštou (nebo jiným přepravcem).

Upozornění: zákonem stanovená záruka se nevztahuje, nebo se jen částečně vztahuje, na vnější poškození výrobku (kupříkladu náraz, ...), na škody způsobené zákazníkem a to používáním, které je v rozporu s návodem od výrobců, škody způsobené používáním, které brání dobrému zachování přístroje, škody způsobené využíváním k obchodním účelům, škody způsobené používáním nezodpovědajících přídavných zařízení, doplnků nebo nezodpovědajícímu spotřebnímu materiálu.

Záruky od výrobce pro výrobky prodávané nezahrňují :

 • nahrazení spotřebního materiálu
 • nesprávná a nezodpovědající používání výrobků, proto Vám odporoučíme pozorně si pročíst návod na použití,
 • poruchy spojené s příslušenstvím,
 • chyby zavinené zásahem mechanika ,
 • chyby spojené s jakoukoliv vnější příčinou (kupříkladu nárazem, ...)

V případě, že výrobce odmítne uhradit opravu, vystaví Vám cenovou ponuku na opravu. Jestli odmítnete cenovou ponuku na opravu, výrobce požádá o úhradu administrativních poplatků, které Vám následně spolu s cenou přepravního budou vyčíslena. Ti je potřebné uhradit na náš bankovní účet. V případě, že s ponukou na opravu souhlasíte, požádáme Vás o její uhrazení bankovním převodem.

10. Názory a připomínky

Všechny názory a připomínky zaslané užívateli jsou čteny a kontrolovány. HS moto racing s.r.o. si vyhrazuje právo zamítnout nebo pozmněnit všechny neetické komentáře (klamlivá reklama, hanlivé projevy, urážky, poznámky mimo tému, atd).

11. Ochrana osobních údajů

Údaje, které nám poskytnete jsou nevyhnutné pro zpracování a doručení objednávky, vystavení faktury a záručního listu. Pokuď nám uživatel tito údaje neposkytne, jsme nuceni objednávku zrušit. Při registraci na naší stránce se zavazujete poskytnout nám pravdivé informace. Udání nepravdivých informací je v rozporu s všeobecními podmínkami prodeje a užíváním našich stránek.

Respektujeme vaše soukromí. Aby jsme Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některé vaše osobní data. Tito data chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám že nikdy neposkytneme třetímu subjektu vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se zhromažďováním a používáním informácí o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodu e-mailem.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečnosti v případě napadnutí servru neznámým pachatelem (heckrem). Jenom v takové příípadě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s datami.

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PORUCHY

V případě poruchy, nás kontaktujte prosím e-mailem, nebo telefonicky. Na dalším postupu se s Vámi domluvíme.